/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 7 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 8 (2018) »


The European Charter for Regional or Minority Languages Comes of AgeRanko BugarskiМањински језици у образовању и учење језика : изазови и нове перспективе, Едиција Филолошка истраживања данас, Vol. 7 (2017)

Article 2 (p. 43-59)

https://doi.org/10.18485/fid.2017.7.ch2

Read full textCitation export: