/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2019)

Book metadata

Contents


Лирика неначете душе: поетичке трансформације у збиркама Три поеме и Праху оца поезије у контексту Бећковићеве поезијеНикола З. МаринковићМатија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама : (радови са научног скупа Књижевно стваралаштво Матије Бећковића у поетолошким и стилистичким анализама, одржаног 20. и 21. априла 2019. године у Андрићграду) (2019)

Article 6 (p. 105-121)

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch6

Read full textCitation export: