/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2019)

Book metadata

Contents

Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама (2019)

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019

1.
Културна самосвест Матије Бећковића
Драган Л. Хамовић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 13-26

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch1
Detailed
2.
Наратор у структури Бећковићевих поема
Лидија Томић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 27-42

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch2
Detailed
3.
Казивач и његов глас: Ђиласов лелек у поеми Матије Бећковића
Иван Негришорац
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 43-64

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch3
Detailed
4.
Ваљевски састанак и Ђачки растанак, Бећковић и Радичевић
(о поеми О Ваљево место моје драго Матије Бећковића)
Јован M. Делић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 65-79

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch4
Detailed
5.
„Трећа рука” Матије Бећковића
(метапоетички аспекти у књигама Три поеме и Праху оца поезије)
Јана М. Алексић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 81-103

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch5
Detailed
6.
Лирика неначете душе: поетичке трансформације у збиркама Три поеме и Праху оца поезије у контексту Бећковићеве поезије
Никола З. Маринковић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 105-121

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch6
Detailed
7.
Јеванђеље по Матији Бећковићу: поема „Богојављење”
Владан С. Бајчета
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 123-140

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch7
Detailed
8.
Метапоетска свест у раној поезији Матије Бећковића
Немања З. Каровић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 141-161

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch8
Detailed
9.
Поетске шифре националног одрастања
Желидраг Никчевић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 163-167

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch9
Detailed
10.
Језичке теме у Бећковићевој књизи О међувремену
Милош М. Ковачевић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 171-188

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch10
Detailed
11.
Обележена лексика у Бећковићевој збирци Хлеба и језика
Александар М. Милановић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 189-208

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch11
Detailed
12.
О егзистенцијалном у поеми Кад дођеш у било који град Матије Бећковића
Соња М. Миловановић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 209-225

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch12
Detailed
13.
Стилематична лексика у изабраним поемама М. Бећковића
Сања Ж. Ђуровић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 227-244

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch13
Detailed
14.
Лексеме са значењем времена у поезији Матије Бећковића
Илијана Р. Чутура
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 245-269

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch14
Detailed
15.
Устаљени изрази у песми Пропаганда поезије Матије Бећковића
(лингвостилистички аспект)
Милка В. Николић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 271-291

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch15
Detailed
16.
Хомографијске и хомофонијске фигуре у књижевном изразу Матије Бећковића
Јелена Л. Петковић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 293-304

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch16
Detailed
17.
Матија Бећковић у наставним програмима и читанкама за основну и средњу школу
Вељко Ж. Брборић
Матија Бећковић у поетолошким и стилистичким анализама, 2019, p. 305-327

https://doi.org/10.18485/ai_beckovic.2019.ch17
Detailed