/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Принципи организовања граматичког материјала у почетној настави граматике украјинског језикаМилена ИвановићАктуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура : зборник радова (2018)

Article 9 (p. 136-147)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch9

Read full textCitation export: