/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Наратолошки приступ роману „Проклета авлија” у универзитетској настави и могућности интерпретације у средњошколској наставиНина ГоведарАктуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура : зборник радова (2018)

Article 6 (p. 91-105)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch6

Read full textCitation export: