/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Српски као страни и српски као нематерњи језик – сличности и разликеВесна Крајишник, Никица СтрижакАктуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура : зборник радова (2018)

Article 12 (p. 181-193)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch12

Read full textCitation export: