/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Теолингвистички приступ настави словенских језика
(на материјалу лексике и фразеологије руског и српског језика)Ксенија КончаревићАктуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура : зборник радова (2018)

Article 11 (p. 168-180)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch11

Read full textCitation export: