/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Књижевни текст и настава словенских језикаЉиљана БајићАктуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура : зборник радова (2018)

Article 1 (p. 11-25)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch1

Read full textCitation export: