/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Лексема „обичај” у српском језику
(у поређењу са руским)Драгана КеркезУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 30 (p. 445-461)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch30

Read full textCitation export: