/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Баштина народне мудрости као снага књижевног стваралаштва у модернизацијиЉиљана МарковићО Петру Кочићу : зборник радова (2017)

Article 7 (p. 115-130)

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch7

Read full textCitation export: