/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents

О Петру Кочићу (2017)

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017

1.
Разноврсност и разуђеност Кочићевог приповиједања
Јован Делић
О Петру Кочићу, 2017, p. 7-30

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch1
Detailed
2.
Петар Кочић и бањолучка „Отаџбина”
Боривоје Милошевић
О Петру Кочићу, 2017, p. 31-46

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch2
Detailed
3.
Фолклорни подтекст у приповедачкој прози Петра Кочића
Валентина Питулић
О Петру Кочићу, 2017, p. 47-63

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch3
Detailed
4.
Особине фокализованог приповиједања у приповијеци „Мргуда” Петра Кочића
Сања Ђ. Мацура
О Петру Кочићу, 2017, p. 65-84

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch4
Detailed
5.
Kочићева књига староставна
Ранко Поповић
О Петру Кочићу, 2017, p. 85-98

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch5
Detailed
6.
Флорално фаунална симболика Кочићеве прозе
Саша Кнежевић
О Петру Кочићу, 2017, p. 99-114

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch6
Detailed
7.
Баштина народне мудрости као снага књижевног стваралаштва у модернизацији
Љиљана Марковић
О Петру Кочићу, 2017, p. 115-130

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch7
Detailed
8.
О Кочићевој преписци
Александра Вранеш
О Петру Кочићу, 2017, p. 131-135

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch8
Detailed
9.
Поетика лирске прозе Петра Кочића
Снежана Милосављевић Милић
О Петру Кочићу, 2017, p. 137-158

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch9
Detailed
10.
Петар Кочић као (пост)колонијални писац — проблем приступа
Драган Драгомировић
О Петру Кочићу, 2017, p. 159-178

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch10
Detailed
11.
Иронијски поступци у дјелу Петра Кочића
Нина Говедар
О Петру Кочићу, 2017, p. 179-190

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch11
Detailed
12.
Унутрашња форма речи и метајезичка рефлексија у функцији комуникативног чина и језичке игре у делима Петра Кочића
Марина В. Кебара
О Петру Кочићу, 2017, p. 191-214

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch12
Detailed
13.
Актуелност симболике слободе и отпора у лику Давида Штрпца
Милорад Ђоковић
О Петру Кочићу, 2017, p. 215-230

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch13
Detailed
14.
Значењске димензије локалног говора у дјелу Петра Кочића
Ранко Павловић
О Петру Кочићу, 2017, p. 231-242

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch14
Detailed
15.
Генеалогија и функција паремије у Кочићевом књижевном свету
Ненад Р. Кебара
О Петру Кочићу, 2017, p. 243-278

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch15
Detailed
16.
Империјализам и воља за моћ у драми „Јазавац пред судом” Петра Кочића
Јелена М. Тодоровић
О Петру Кочићу, 2017, p. 279-297

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch16
Detailed