/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Унутрашња форма речи и метајезичка рефлексија у функцији комуникативног чина и језичке игре у делима Петра КочићаМарина В. КебараО Петру Кочићу : зборник радова (2017)

Article 12 (p. 191-214)

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch12

Read full textCitation export: