/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Иронијски поступци у дјелу Петра КочићаНина ГоведарО Петру Кочићу : зборник радова (2017)

Article 11 (p. 179-190)

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch11

Read full textCitation export: