/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 24 (2020), No. 2

Vol. 24 (2020), No. 1

Vol. 23 (2019), No. 2

Vol. 23 (2019), No. 1

Vol. 22 (2018), No. 2

Vol. 22 (2018), No. 1


Rôznorodnosť biblizmov a problém vzmedzenia tejto skupiny frazém
(na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie)



Anna Margaréta Lačoková



Славистика, Vol. 23 (2019) No. 2

Article 4 (p. 50-54)

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.4

Read full text



Citation export: