/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2 (2019) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 1 (2018) »


Синтаксичке функције глаголског придјева трпног у роману Опсада цркве Св. Спаса Горана ПетровићаСветлана Б. ПанићЗначај српског језика за очување српског културног идентитета. II: Српска књижевност као основа српског језика : (радови са научног скупа „Српска књижевност као основа српског језика”, одржаног у Андрићграду 11–12. маја 2019), Vol. 2 (2019)

Article 16 (p. 283-303)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch16

Read full textCitation export: