/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2 (2019) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 1 (2018) »


Умањеност као лексичко-морфолошка категорија
(на примјерима из дјела Бранка Ћопића)Сања М. КуљанинЗначај српског језика за очување српског културног идентитета. II: Српска књижевност као основа српског језика : (радови са научног скупа „Српска књижевност као основа српског језика”, одржаног у Андрићграду 11–12. маја 2019), Vol. 2 (2019)

Article 10 (p. 167-191)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch10

Read full textCitation export: