/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents

Одраз стандарднојезичке ситуације у „Новинама читалишта београдског” (1847–1849)Александар М. МилановићГодина 1847: преломна тачка савремене српске културе (2018)

Citation export: