/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Одраз стандарднојезичке ситуације у „Новинама читалишта београдског” (1847–1849)Александар М. МилановићГодина 1847: преломна тачка савремене српске културе (2018)

Article 9 (p. 109-129)

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch9

Read full textCitation export: