/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents

Година 1847: преломна тачка савремене српске културе (2018)

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018

1.
Још о значају Даничићева „Рата за српски језик и правопис”
Радоје Д. Симић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 11–22

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch1
Detailed
2.
Година 1847. као време узлета српског народа у огледалу књижевне периодике
Миодраг С. Матицки
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 23–31

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch2
Detailed
3.
Стасавање српске младежи и други озбиљни почеци под плаштом великог датума српске културе
Слободан Н. Реметић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 33–42

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch3
Detailed
4.
Вукова „опћена правилност” и година 1847.
Милош М. Ковачевић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 43–52

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch4
Detailed
5.
„Нови завјет” – весник новог доба и нит континуитета са књижевнојезичким наслеђем
Рада Р. Стијовић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 53–63

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch5
Detailed
6.
Година 1847. у уџбеницима српског језика за основну и средњу школу
Вељко Ж. Брборић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 65–75

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch6
Detailed
7.
Вук и 1847.
Бошко Ј. Сувајџић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 77–94

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch7
Detailed
8.
Значај прве свеске „Гласника” Друштва српске словесности из 1847. године
Рајна М. Драгићевић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 95–108

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch8
Detailed
9.
Одраз стандарднојезичке ситуације у „Новинама читалишта београдског” (1847–1849)
Александар М. Милановић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 109–129

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch9
Detailed
10.
Година 1847. у српској књижевности: проблем културне парадигме
Зорица В. Несторовић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 131–138

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch10
Detailed
11.
Петронијевићева критика Вуковог превода „Новог завјета”
Радомир Ј. Поповић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 139–153

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch11
Detailed
12.
Фазе у стандардизацији српског језика и место 1847. године у њима
Исидора Г. Бјелаковић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 155–170

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch12
Detailed
13.
Полемички стил Ђуре Даничића у „Рату за српски језик и правопис”
Ненад С. Крцић
Година 1847: преломна тачка савремене српске културе, 2018, p. 171–185

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch13
Detailed