/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Значај прве свеске „Гласника” Друштва српске словесности из 1847. годинеРајна М. ДрагићевићГодина 1847: преломна тачка савремене српске културе (2018)

Article 8 (p. 95-108)

https://doi.org/10.18485/prelomna_1847.2018.ch8

Read full textCitation export: