/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Diskurs materinstva na raskršćima ideologija u slovenačkoj (feminističkoj) štampiKatja Mihurko Poniž


Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im (2018)

Citation export: