/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents

Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im (2018)

https://doi.org/10.18485/femjis.2018

1.
Prihvatanje razlika: feministička kritika u Srbiji u postsocijalističkom periodu
Biljana Dojčinović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 13–23

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch1
Detailed
2.
Uređivačke politike u feminističkim akademskim časopisima
Ana Kolarić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 24–40

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch2
Detailed
3.
Rod i nacija: osnovne pretpostavke
Svetlana Stefanović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 43–61

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch3
Detailed
4.
Diskurs materinstva na raskršćima ideologija u slovenačkoj (feminističkoj) štampi
Katja Mihurko Poniž
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 62–79

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch4
Detailed
5.
„Feminističke sveske” (1994–1999): između ženskog iskustva i feminističkog znanja
Stanislava Barać
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 80–103

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch5
Detailed
6.
Bibliografije biltena „Novosti sa ženske scene” i „Ž”
Nevena Stanisavljević
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 104–140

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch6
Detailed
7.
Ženske/rodne studije i problemi disciplinizacije: uloga časopisa
Jasmina Lukić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 143–163

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch7
Detailed
8.
Pregled sadržaja časopisa „Ženske studije”
Nemanja Glintić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 164–181

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch8
Detailed
9.
Stvaranje prostora za feminističku teoriju u naučnoj periodici u Srbiji: časopisi „Ženske studije” i „Genero”
Katarina Lončarević
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 185–205

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch9
Detailed
10.
Temati i prikazi u časopisu „Genero” (2002-2016)
Nataša Vučenović, Zorana Simić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 206–227

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch10
Detailed
11.
Platforma časopisa „ProFemina”
Dubravka Đurić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 231–244

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch11
Detailed
12.
O feminizmu u uvodnicima časopisa „ProFemina”
Mila Vojinović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 245–262

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch12
Detailed
13.
Književna kritika u „ProFemini” (1994−1999): portret feminističke avangarde
Jelena Lalatović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 263–280

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch13
Detailed
14.
„ProFemina”, feminističke kontrajavnosti i književna prošlost
Jelena Milinković
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 281–311

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch14
Detailed
15.
„Knjiženstvo”: susret ginokritike i digitalne humanistike
Zorana Simić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 315–327

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch15
Detailed
16.
Studije ženske i feminističke periodike u časopisu „Knjiženstvo”
Nataša Vučenović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, p. 328–344

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch16
Detailed