/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Фолклорни подтекст у приповедачкој прози Петра КочићаВалентина ПитулићО Петру Кочићу : зборник радова (2017)

Article 3 (p. 47-63)

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch3

Read full textCitation export: