/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Значењске димензије локалног говора у дјелу Петра КочићаРанко ПавловићО Петру Кочићу : зборник радова (2017)

Article 14 (p. 231-242)

https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch14

Read full textCitation export: