/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 2020, Br. 98

Knj. 2020, Br. 97

Зборник Матице српске за славистику, Knj. 2020 (2020), Br. 97


1.
Цветан Тодоров и Записки из подполья
Сергей Фокин
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 9-22

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.1
Detaljnije
2.
Russian Sociopolitical Thought of the Beginning of the XX Century and the Letter of the Testament: Revolutionary Messianism of God-Builders and Conservatism of V. V. Rozanov
Oleg Nogovitsin
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 23-42

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.2
Detaljnije
3.
Метаморфозы Идиота Ф. М. Достоевского в философии Жиля Делеза и современных французских компаративных исследованиях
Ольга Волчек
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 43-55

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.3
Detaljnije
4.
Russischer Freudomarxismus im Diskursfeld der historischen Avantgarde
Alexej Žerebin
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 57-68

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.4
Detaljnije
5.
Максим Горький и его литературное окружение: страницы иконографии
Елена Гордеева, Елена Сонина
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 69-86

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.5
Detaljnije
6.
The Performative Turn in Philosophy and Verbal Art: Moscow Conceptualism’s Linguistic (Non-?)Creativity
Vladimir V. Feshchenko
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 87-104

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.6
Detaljnije
7.
«Метаморфозы» лингвокреативного мышления: от экспериментов раннего авангарда к современной теории поэтики кинодискурса
Ирина Зыкова
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 105-123

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.7
Detaljnije
8.
Kobiety piszące dawnej Polski. Poetka i mniszka epoki baroku Ludwika Szklińska
Antoni Czyż
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 125-138

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.8
Detaljnije
9.
„Energia narodowa” Wiatru od morza Stefana Żeromskiego. Recepcja utworu w 1922 roku
Adriana Pogoda-Kołodziejak
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 139-151

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.9
Detaljnije
10.
Słowo o Słowie o Stalinie Władysława Broniewskiego
Roman Bobryk
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 153-169

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.10
Detaljnije
11.
Transgresje i wiwifikacje. Wandy Melcer liryka nowoczesna
Sławomir Sobieraj
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 171-185

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.11
Detaljnije
12.
Неке особености префиксалне перфективизације у руском и српском језику
Драгана Поповић
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 187-208

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.12
Detaljnije
13.
Metaforyka defaworyzacji w dyskursie wykluczenia. Analiza internetowych wypowiedzi przeciwników LGBT
Radosław Maziarz
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 209-224

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.13
Detaljnije
14.
Prefiks(oid)y mini-, mikro-, nano-, maxi-, makro-, giga- i ich funkcja intensyfikująca we współczesnym języku słowackim
Sylwia Sojda
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 225-236

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.14
Detaljnije
15.
Polskojęzyczna poezja Iwana Franki wobec literatury i kultury polskiej XVII i XVIII w.
(konteksty i paralele)
Andrzej Borkowski
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 237-244

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.15
Detaljnije
16.
Коммуникативные стратегии М. Горького-публициста
(цикл Несвоевременные мысли)
Марина Уртминцева
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 245-254

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.16
Detaljnije
17.
Метафизика городского пространства в романе П. Хюлле Воспой Сады
Владимир Гильманов, Леонид Мальцев
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 255-265

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.17
Detaljnije
18.
Storočné petrovské gymnázium v procese zachovania spisovnej slovenčiny vo Vojvodine a gramatiky slovenčiny pre stredné školy a gymnáziá
Zuzana Týrová
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Knj. 2020, Br. 97, str. 267-278

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.18
Detaljnije