/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 2021, Br. 104

Knj. 2021, Br. 103

Knj. 2020, Br. 102

Knj. 2020, Br. 101

Зборник Матице српске за историју, Knj. 2021 (2021), Br. 103


1.
Културно-историјско насљеђе сарајевске породице Јефтановић
Јелена Божић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Knj. 2021, Br. 103, str. 7–51

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.103.1
Detaljnije
2.
Коријере дела Сера према Србији и „српском питању” у балканским ратовима (1912–1913): политички поглед из Италије
Константин Драгаш
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Knj. 2021, Br. 103, str. 53–89

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.103.2
Detaljnije
3.
Политичко организовање Срба у Босни и Херцеговини по завршетку Првог свјетског рата
Боривоје Милошевић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Knj. 2021, Br. 103, str. 91–108

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.103.3
Detaljnije
4.
Оставке на чланство у Српској краљевској академији
Мирослав Јовановић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Knj. 2021, Br. 103, str. 109–130

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.103.4
Detaljnije
5.
О докторској дисертацији Ђока Слијепчевића
Владислав Пузовић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Knj. 2021, Br. 103, str. 131–141

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.103.5
Detaljnije