/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 67 (2020), Br. 2

Knj. 67 (2020), Br. 1

Knj. 66 (2019), Br. 2

Knj. 66 (2019), Br. 1

Knj. 65 (2018), Br. 3-4

Knj. 65 (2018), Br. 1-2

Knj. 64 (2017), Br. 3-4

Knj. 64 (2017), Br. 1-2

Knj. 63 (2016), Br. 3-4

Књижевност и језик, Knj. 64 (2017), Br. 3-4


1.
Модели стилизације комичних јунака у дубровачком барокном песништву
Славко В. Петаковић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 309-321

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.1
Detaljnije
2.
Језичке баријере у перцепцији дела средњовековне књижевности
Гордана Р. Штасни
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 323-336

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.2
Detaljnije
3.
Квалификатор мн. Ø у „Pечнику српскога језика’’
(лексикографски осврт)
Весна С. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 337-353

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.3
Detaljnije
4.
Ономатопеја у токовима модернизације књижевнoсти 20. века
Мина М. Ђурић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 355-368

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.4
Detaljnije
5.
Наука о српском језику и српски језик у школи
Радоје Д. Симић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 369-381

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.5
Detaljnije
6.
Познавање помоћних интерпункцијских знакова код студената
Вељко Ж. Брборић, Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 383-394

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.6
Detaljnije
7.
Наративно-исповедна раван Исидориних „Сапутника’’ и Андрићевих „Знакова поред пута’’
Снежана С. Башчаревић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 395-407

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.7
Detaljnije
8.
Прототипичне градивне именице
Дина П. Томић Анић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 409-424

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.8
Detaljnije
9.
Како смо се то живи појели?
о изразу „појести се (изјести се) жив”
Катарина В. Беговић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 425-439

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.9
Detaljnije
10.
Поливалентност лексема „простор’’ и „време’’ у роману „Ереб’’ Урсуле Познански
Мирјана М. Стакић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 441-448

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.10
Detaljnije
11.
Брак у „Xиперборејцима’’ Милоша Црњанског
Александра С. Секулић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 449-458

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.11
Detaljnije
12.
Време и простор у приповеци„Буре’’ Исидоре Секулић
једна могућа интерпретација
Валентина В. Хамовић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 459-468

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.12
Detaljnije
13.
Корелација наставе књижевности и ликовног васпитања
на примеру епохе реализма
Кристина З. Радомировић, Милан Д. Вурдеља
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 469-482

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.13
Detaljnije
14.
Викидахије
(обрада народне епске песме „Почетак буне против дахија’’ на Википедији)
Анђелка М. Миладиновић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 483-492

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.14
Detaljnije
15.
Библиографија радова о Милутину Бојићу
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2017. - Knj. 64, Br. 3-4, str. 519-530

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.15
Detaljnije