/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 75 (2024), Br. 1190

Knj. 74 (2023), Br. 1189

Knj. 74 (2023), Br. 1188

Knj. 74 (2023), Br. 1187

Knj. 73 (2022), Br. 1186

Knj. 73 (2022), Br. 1185

Knj. 73 (2022), Br. 1184

Knj. 72 (2021), Br. 1183

Knj. 72 (2021), Br. 1182

Knj. 72 (2021), Br. 1181

Knj. 71 (2020), Br. 1179-80

Međunarodna politika, Knj. 71 (2020), Br. 1179-80


1.
Sinoptički neorealizam: osvrt na Minhensku školu i konstelacionu analizu međunarodnih odnosa
Žaklina Novičić, Isidora Pop-Lazić
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 5–22

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.1
Detaljnije
2.
Nuklearna deproliferacija i politika EU prema neširenju oružja za masovno uništenje u kontekstu odnosa prema Indiji, Pakistanu, Iranu i Severnoj Koreji
Bogdan Stojanović
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 23–47

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.2
Detaljnije
3.
Perspektive američko-indijskog savezništva u svetlu „kineske pretnje”
Nebojša Vuković
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 48–64

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.3
Detaljnije
4.
Glаvnе оdrеdnicе spоlјnе pоlitikе Еmаnuеlа Маkrоnа
Nеvеnа Stаnkоvić
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 65–94

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.4
Detaljnije
5.
Francuska (geo)strategija za Zapadni Balkan: trasiran put ili put u nastajanju?
Mihajlo Kopanja
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 95–118

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.5
Detaljnije
6.
Evropska energetska bezbednost: slučaj Severnog toka 2
Nevena Šekarić
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 119–138

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.6
Detaljnije
7.
Promene u ciljevima Višegradske grupe nakon pristupanja Evropskoj uniji
Aleksandar Jazić
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 139–155

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.7
Detaljnije
8.
Okolnosti i specifičnosti postupka za genocid Mjanmara nad Rohindžama pred Međunarodnim sudom pravde
Marko Novaković, Jovana Blešić
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 156–177

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.8
Detaljnije
9.
Reforma metoda rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
Ljubomir Tintor
Međunarodna politika, 2020. - Knj. 71, Br. 1179-80, str. 178–199

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.9
Detaljnije