/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 5 (2020), Br. 2

Knj. 5 (2020), Br. 1

Knj. 4 (2019), Br. 2

Knj. 4 (2019), Br. 1

Knj. 3 (2018), Br. 2

Knj. 3 (2018), Br. 1

Knj. 2 (2017), Br. 2

Knj. 2 (2017), Br. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Knj. 3 (2018), Br. 2


1.
Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у „Српском рјечнику” (1818) Вука Стефановића Караџића
Зоја Карановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 9-22

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.1
Detaljnije
2.
Предлози као одредничке речи у Вуковом „Српском рјечнику” (1818)
Софија Милорадовић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 23-36

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.2
Detaljnije
3.
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом „Српском рјечнику” (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти
Гордана Штасни, Жарко Бошњаковић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 37-53

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.3
Detaljnije
4.
Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, „Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма” (1818)
Маја Калезић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 55-64

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.4
Detaljnije
5.
Тихомир Ђорђевић и народне игре
Весна Марјановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 67-79

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.5
Detaljnije
6.
Преписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића
Светлана Мирчов
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 81-89

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.6
Detaljnije
7.
Арапов гроб у Новом Пазару
Александра Попин
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 91-106

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.7
Detaljnije
8.
Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ
Марина Младеновић Митровић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Knj. 3, Br. 2, str. 107-123

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.8
Detaljnije