/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 21 (2024), Br. 21

Knj. 20 (2023), Br. 20

Knj. 19 (2022), Br. 19

Црквене студије, Knj. 19 (2022), Br. 19


1.
Српски међу словенским рукописима у манастиру Свете Катарине на Синају (XI–XII век)
Виктор Савић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 15–43

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.1
Detaljnije
2.
Прилог проучавању структуре и значаја Доментијановог описа поклоништва Светог Саве на Синају 1234. године
Драгољуб Марјановић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 45–53

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.2
Detaljnije
3.
Савин силазак са Горе или: Доментијаново синајско огледало
Драгиша Бојовић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 55–63

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.3
Detaljnije
4.
Сербские тексты XIII — XIV вв. в синайских рукописях несербского происхождения
Анатолий А. Турилов
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 65–73

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.4
Detaljnije
5.
Срби и Богородица Синајска у XIII и XIV веку
Дејан Јечменица
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 75–87

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.5
Detaljnije
6.
Краљица Јелена и Синајска Гора
Катарина Митровић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 89–95

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.6
Detaljnije
7.
Краљ Милутин и Синај
Влада Станковић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 97–102

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.7
Detaljnije
8.
Илуминиранo српскo четворојеванђеље са Синаја (Cod. sinait. slav. 1)
Јадранка Проловић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 103–160

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.8
Detaljnije
9.
Синаити — монашке заједнице у средњовековној Србији
Драгана Ј. Јањић, Горан М. Јанићијевић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 161–176

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.9
Detaljnije
10.
Појам душе у антици
Михаило Стојановић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 179–187

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.10
Detaljnije
11.
Тумачење Посланице Филипљанима у егзегези Теодора Мопсуестијског
Еразмо Бранковски
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 189–199

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.11
Detaljnije
12.
Les Paroles sur l’homme universel, une parenthese dans l’oeuvre de Nicolas Velimirovic
Jean-Claude Larchet
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 201–227

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.12
Detaljnije
13.
Богословско сагледавањe песме Говори Господе од Светог Владике Николаја Велимировића
Бобан Миленковић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 229–246

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.13
Detaljnije
14.
The High-priestly Ministry of Christ: An Introduction to Sergius Bulgakov’s Sacramental Theology
Đorđe N. Petrović
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 247–254

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.14
Detaljnije
15.
Трагични парадокс благе вести; критички осврт на појам слободе као апсолутне онтолошке другости у делу Јована Зизјуласа
Ромило Александар Кнежевић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 255–275

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.15
Detaljnije
16.
Морал као пракса педагошке етике
Бисера Јевтић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 277–288

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.16
Detaljnije
17.
Бирократски односи у православном друштву
Владан П. Станковић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 289–299

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.17
Detaljnije
18.
Хришћанско пријатељство кроз призму Посланице Филипљанима и могућност педагошке примене у верској настави
Марко Трајковић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 301–312

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.18
Detaljnije
19.
Свети Јован Лествичник Наративна функција Тамнице
Гордана Вулевић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 313–321

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.19
Detaljnije
20.
Јупитер и његови епитети (карактер посвета) са југа провинције Горње Мезије
(неколико примјера са Косова и Метохије)

Глигор М. Самарџић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 325–332

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.20
Detaljnije
21.
Статус Хинкмара из Ремса (806-882) на двору Карлових наследника и у Франачкој цркви. Биографске цртице и богословски допринос
Ивица Чаировић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 333–346

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.21
Detaljnije
22.
Српска православна црква и свештенство у устаничкој Босанској Крајини 1875–1878.
Братислав Теиновић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 347–361

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.22
Detaljnije
23.
Утицај православне и католичке цркве на учење Валтазара Богишића
Јелена Пауновић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 363–372

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.23
Detaljnije
24.
Ватикански дипломата Паоло Бертоли о избору српског патријарха 1938. године
Милосав З. Ђоковић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 373–384

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.24
Detaljnije
25.
Преписка војводе Момчила Ђујића и проф. др Ђока Слијепчевића
Немања Д. Андријашевић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 385–403

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.25
Detaljnije
26.
Кривичноправна заштита жене у руском средњовековном праву
Зоран Чворовић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 405–433

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.26
Detaljnije
27.
Потпуно црквеноправно изједначење нових крајева са Кнежевином Србијом после Берлинског конгреса 1878. године
Владимир Вучковић, Жељко Јовић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 435–450

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.27
Detaljnije
28.
Феномен ефемерног спектакла Карловачке митрополије – богослужбени аспекти и борба против уније
Слободан С. Јaковљевић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 451–464

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.28
Detaljnije
29.
Особености ограничења права својине на непокретним културним добрима у својини цркава и верских заједница
Душко Челић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 465–482

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.29
Detaljnije
30.
Доментијанова поетика висина у интертекстуалном кључу
Теодора Д. Бојовић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 485–497

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.30
Detaljnije
31.
Наставни садржај српске средњовековне књижевности у основној школи и у гимназији и стандарди постигнућа ученика
Елизабета М. Каралић, Бранислав Ранђеловић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 499–512

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.31
Detaljnije
32.
Мушка имена у Поменику манастира Св. Тројице (Пљевља, XVI век)
Владимир Р. Поломац
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 513–527

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.32
Detaljnije
33.
Пресвета Богородица у усменокњижевној традицији
Александра Костић Тмушић, Кристина Митић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 529–546

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.33
Detaljnije
34.
Неки аспекти проучавања религије у радовима Анице Савић Ребац
Светозар Бошков, Борис Стојковски
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 547–556

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.34
Detaljnije
35.
Косовски завет као хришћански канон у приповеткама косовскометохијских писаца с краја 19. и почетком 20. века
Сунчица Денић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 557–566

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.35
Detaljnije
36.
Бољи ти је знани враг ‒ енглеско-српске паралеле у религијским пословицама
Тамара Јеврић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 567–580

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.36
Detaljnije
37.
Мотив Христовог другог доласка у драми Блуз за Месију Артура Милера
Радоје В. Шошкић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 581–596

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.37
Detaljnije
38.
Le philosophe Diderot contre l’abbé Diderot
Nermin Vučelj
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 597–607

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.38
Detaljnije
39.
Sur l’emploi du pronom on dans Thérapeutique des maladies mentales de Jean-Claude Larchet
Selena Stanković, Anastasija Gorgiev
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 609–626

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.39
Detaljnije
40.
Крајњи парадокси црног и белог
Бојан М. Томић, Милица М. Томић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 629–639

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.40
Detaljnije
41.
Модел архетипске колибе према сакралној и профаној парадигми
Славен Стевановић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 641–657

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.41
Detaljnije
42.
О сопоћанском иконостасу и његовим иконама из друге половине XVI века
Игњатије Урош Ђорђевић
Црквене студије, 2022. - Knj. 19, Br. 19, str. 659–676

https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.42
Detaljnije