/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 65 (2023), Br. 2

Knj. 65 (2023), Br. 1

Knj. 64 (2022), Br. 2

Knj. 64 (2022), Br. 1

Knj. 63 (2021), Br. 2

Knj. 63 (2021), Br. 1

Knj. 62 (2020), Br. 2

Knj. 62 (2020), Br. 1

Knj. 61 (2019), Br. 2

Knj. 61 (2019), Br. 1

Knj. 60 (2018), Br. 2

Knj. 60 (2018), Br. 1

Knj. 59 (2017), Br. 2

Knj. 59 (2017), Br. 1

Knj. 58 (2016), Br. 1-2

Библиотекар, Knj. 62 (2020), Br. 1


1.
Мобилне апликације у библиотекарству са примерима добре праксе
Ивана Р. Гавриловић, Адам Софронијевић
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 9–20

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.1
Detaljnije
2.
Примена мобилних апликација у библиотекама Србије
Оливера Д. Настић
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 21–28

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.2
Detaljnije
3.
mCOBISS — Anywhere and Anytime
Renata Zdravec Pešec, Boštjan Batič
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 29–50

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.3
Detaljnije
4.
Неки аспекти мобилних апликација за факултетске библиотеке
Милош Д. Ђурић
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 51–66

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.4
Detaljnije
5.
Innovative Practice of a Modern Public Library — Take Hangzhou Public Library as an Example
Xiaoxi He
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 83–90

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.5
Detaljnije
6.
Заоставштина Александра Каракушевића Класа у Народној библиотеци Србије
Горана Стевановић
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 91–102

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.6
Detaljnije
7.
Кроз корзо прошлости и садашњости Универзитетске библиотеке у Братислави
Даниела Д. Ломенова
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 105–119

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.7
Detaljnije
8.
Историјат књижевног часописа Повеља
Катарина Д. Јаблановић
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 121–135

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.8
Detaljnije
9.
Књижарско-издавачки рад Велимира Валожића и његових потомака
Милица Тарабић
Библиотекар, 2020. - Knj. 62, Br. 1, str. 137–147

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.9
Detaljnije