/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 16 (2020)

Knj. 15 (2019)

Knj. 14 (2018)

Knj. 13 (2017)

Knj. 12 (2016)

Knj. 11 (2015)

Knj. 10 (2014)

Knj. 9 (2013)

Knj. 8 (2012)

Knj. 7 (2011)

Knj. 6 (2010)

Knj. 5 (2009)

Knj. 4 (2008)

Knj. 3 (2007)

Knj. 2 (2006)

Knj. 1 (2005)

Arheologija i prirodne nauke, Knj. 1 (2005)


1.
Trepanacija lobanja na antičkom Viminacijumu — antropološke informacije
Živko Mikić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 9-20

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.1
Detaljnije
2.
Viminacijum — daljinska detekcija i GIS
Miomir Korać, Radmila Pavlović, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 21-36

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.2
Detaljnije
3.
Primena georadara u istraživanjima rimskog akvedukta na Viminacijumu
Miomir Korać, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 37-46

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.3
Detaljnije
4.
Arheološka istraživanja lokaliteta Stig na osnovu georadarskih ispitivanja
Saša Redžić, Angelina Raičković, Vladimir Miletić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 47-56

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.4
Detaljnije
5.
Hronologija viminacijumskih nekropola u svetlu pronađenih fibula
Saša Redžić, Angelina Raičković, Snežana Golubović
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 57-60

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.5
Detaljnije
6.
Stilsko-tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji
Bebina Milovanović, Angelina Raičković, Saša Redžić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 61-80

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.6
Detaljnije
7.
Keramičke i opekarske peći Viminacijuma — lokacije „Pećine” i „Livade kod Ćuprije”
Angelina Raičković, Saša Redžić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 81-106

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.7
Detaljnije
8.
Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole Više Grobalja
Mirjana Arsenijević, Saša Redžić, Milica Tapavički-Ilić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 107-110

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.8
Detaljnije
9.
Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku Stare u Novu eru
Milica Tapavički-Ilić, Mirjana Arsenijević
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 111-117

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.9
Detaljnije
10.
Vlaga — uzrok štete na fresko slikarstvu
Dragana Rogić, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 119-126

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.10
Detaljnije
11.
Primena holografske interferometrije i skenirajuće elektronske mikroskopije u ispitivanju materijala predmeta kulturne baštine
Anđelka Milosavljević, Milesa Srećković, Miomir Korać, Sanja Petronić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 127-136

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.11
Detaljnije
12.
Spam
Vanja Korać
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Knj. 1, str. 137-150

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.12
Detaljnije