/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 1 (2019), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

50 година Међународног славистичког центра. Књ. 1, Велике теме српске књижевности : Научни састанaк слависта у Вукове дане (1971-2019)


ISBN: 978-86-6153-612-0
https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1

Uredništvo:

Izvezi citate: