/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 9 (2019) »

Knj. 8 (2018) »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 7 (2017) »

Едиција Филолошка истраживања данас, Knj. 8 (2018)

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8

1.
Језичка политика и планирање и језичко предводништво: образовање за 21. век
Јелена Филиповић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 15–32

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch1
Detaljnije
2.
Језик и језици образовања
Јулијана Вучо
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 33–53

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch2
Detaljnije
3.
Страни језици у језичкој образовној политици Србије: динамика промена у периоду од 2000. до 2016. године
Љиљана Ђурић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 55–80

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch3
Detaljnije
4.
Статус српског језика у образовном систему Србије
Вељко Ж. Брборић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 81–94

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch4
Detaljnije
5.
Стање у настави српског као нематерњег језика и препоруке за њен развој у хомогеним језичким срединама
Весна Крајишник
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 95–107

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch5
Detaljnije
6.
Настава руског језика у основној школи: актуелно стање и перспектива
Јелена Гинић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 109–120

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch6
Detaljnije
7.
О класичној и посебној латинској настави у модерној средњој школи
Војин Недељковић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 121–130

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch7
Detaljnije
8.
О образовању наставника страних језика у Републици Србији
Оливера Дурбаба
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 131–146

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch8
Detaljnije
9.
Положај страних језика струке у средњем и високом образовању у Србији
Ана Вујовић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Knj. 8, str. 147–165

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch9
Detaljnije