/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 1 (2020) »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Изазови савременог света : стратешко деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и повода?


ISBN: 978-86-80144-39-9
https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1

Uredništvo:

Izvezi citate: