/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tematski zbornici (2018)

Metapodaci knjige

Sadržaj

Слободан Ж. Марковић - човек институција (2018)

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018

1.
Проф. др Слободан Ж. Марковић – човек институција
Бошко Сувајџић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 9-11

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch1
Detaljnije
2.
Два зборника у част професора Слободана Ж. Марковића
Миодраг С. Матицки
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 15-19

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch2
Detaljnije
3.
Sećanja na naklonjenog mentora i trajnog prijatelja
Angela Richter
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 21-25

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch3
Detaljnije
4.
Професор Слободан Ж. Марковић – оснивач Задужбине „Десанка Максимовић”
Ана Д. Ћосић Вукић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 27-34

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch4
Detaljnije
5.
Сећање на лик, рад и деловање проф. др Слободана Ж. Марковића
Босиљка В. Милић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 35-48

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch5
Detaljnije
6.
Сећање на професора из Културно-просветне заједнице Србије
Марија А. Бишоф
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 49-51

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch6
Detaljnije
7.
Слободан Марковић и српска књижевност 19. вијека
Душан М. Иванић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 55-62

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch7
Detaljnije
8.
Књига „Књижевни покрети и токови између два светска рата” или научни методи проф. др Слободана Ж. Марковића
Лидија Р. Томић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 63-71

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch8
Detaljnije
9.
Уз изводе из предавања проф. др Слободана Ж. Марковића на предмету „Програми и манифести у југословенској књижевности”
Зона В. Мркаљ
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 73-84

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch9
Detaljnije
10.
Српска наука о књижевности у преводу?
(поводом одабраних текстова проф. др Слободана Ж. Марковића објављених у преводима)
Мина М. Ђурић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 85-98

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch10
Detaljnije
11.
Милош Црнянский: опыт столетий и цивилизаций
Сергей Н. Мещеряков
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 101-122

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch11
Detaljnije
12.
Две културе и два писца
Светлана С. Шеатовић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 123-145

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch12
Detaljnije
13.
Ратни вихор и човекова личност у Андрићевом роману „На Дрини ћуприја”
Галина Г. Тјапко
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 147-155

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch13
Detaljnije
14.
„Дервиш и смрт” Меше Селимовића: (пре)познати пријатеља
Александра С. Секулић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 157-168

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch14
Detaljnije
15.
Фольклорная mрадиция в лирике Блаже Конеского
Алла Г. Шешкен
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 171-181

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch15
Detaljnije
16.
Белешки за језикот и стилот во првата збирка поезија на Блаже Конески „Земјата и љубовта” (1948)
Људмил А. Спасов
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 183-191

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch16
Detaljnije
17.
Рат, траума, идентитет
(формативни проблеми у „Давним данима” и „Дјетињству 1902–03” Мирослава Крлеже)
Тихомир Д. Брајовић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 193-211

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch17
Detaljnije
18.
О художественных параллелях в пьесах «Подозрительная личность» Бранислава Нушича и «Ревизор» Н. В. Гоголя
Николай И. Зубов
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 213-223

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch18
Detaljnije
19.
Вук и Његош - кругови идентитета
Бошко Ј. Сувајџић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 225-231

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch19
Detaljnije
20.
Љубав према поезији као савршена тачка међуљудске комуникације
Душица З. Ристин
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 233-239

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch20
Detaljnije
21.
Prevod kao temelj kulture jednog naroda
Stevka S. Šmitran
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 241-251

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch21
Detaljnije
22.
„Прадевојчица” – роман о дјетињству човјечанства
Станиша Ј. Тутњевић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 253-261

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch22
Detaljnije
23.
Како је Чика Јова појео Змаја
од „прабесине” до „маргинокритике”: о улози „тешке речи” у стиху; о песничкој визији и поетици; о стварању, не само чувању традиције; о култури сећања и о историји књижевности; о француској и српској поезији
Александар M. Јерков
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 265-318

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch23
Detaljnije
24.
Библиографија Слободана Ж. Марковића
Љиљана С. Дукић, Валентина У. Тасић
Слободан Ж. Марковић - човек институција, 2018, str. 361-408

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch24
Detaljnije