/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tematski zbornici (2018)

Metapodaci knjige

Sadržaj

Читате ли Јелену Димитријевић? (2018)

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018

1.
„Читате ли Јелену Димитријевић?”
предговор
Биљана Дојчиновић, Јелена Милинковић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. i-xii

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch1
Detaljnije
2.
„Extra muros” у канону: Јелена Димитријевић у настави српске књижевности на универзитетима у Пољској
Магдалена Кох
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 1-21

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch2
Detaljnije
3.
„Нове” у педагошком канону: методички предлози
Жарка Свирчев
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 23-44

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch3
Detaljnije
4.
Ми читамо Јелену Димитријевић
Жарка Свирчев
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 45-46

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch4
Detaljnije
5.
Јелена Димитријевић у „Сопственој соби”: oсвајање нове генерације читалаца
Наташа Марковић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 47-58

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch5
Detaljnije
6.
Јелена Димитријевић и женска друштва
Јасмина Милановић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 59-77

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch6
Detaljnije
7.
Француска култура Јелене Димитријевић: „српска душа” између Истока и Запада
Владимир Ђурић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 79-94

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch7
Detaljnije
8.
Јелена Димитријевић, „Српски књижевни гласник” и Америка
Јелена Милинковић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 95-117

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch8
Detaljnije
9.
Сестре Туркиње и сестре Американке
Слободанка Пековић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 119-130

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch9
Detaljnije
10.
Женска деконструкција оријентализма: крипто-колонијализам и Јелена Димитријевић
Светлана Слапшак
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 131-153

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch10
Detaljnije
11.
Јелена Димитријевић у контексту: ране феминисткиње и путописци Југоисточне Европе
Владимир Бошковић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 155-168

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch11
Detaljnije
12.
Туркиње и турске теме у раној приповедној прози Јелене Димитријевић
Славица Гароња Радованац
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 169-186

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch12
Detaljnije
13.
Спектар родних трансформација у „Писмима из Ниша о харемима” Јелене Димитријевић
Јована М. Реба
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 187-201

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch13
Detaljnije
14.
Јелена Димитријевић: прва српска оријенталисткиња?
Јелена Радовановић
Читате ли Јелену Димитријевић?, 2018, str. 203-219

https://doi.org/10.18485/jdimitrijevic.2018.ch14
Detaljnije