/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tematski zbornici (2018)

Metapodaci knjige

Sadržaj

Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im (2018)

https://doi.org/10.18485/femjis.2018

1.
Prihvatanje razlika: feministička kritika u Srbiji u postsocijalističkom periodu
Biljana Dojčinović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 13-23

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch1
Detaljnije
2.
Uređivačke politike u feminističkim akademskim časopisima
Ana Kolarić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 24-40

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch2
Detaljnije
3.
Rod i nacija: osnovne pretpostavke
Svetlana Stefanović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 43-61

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch3
Detaljnije
4.
Diskurs materinstva na raskršćima ideologija u slovenačkoj (feminističkoj) štampi
Katja Mihurko Poniž
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 62-79

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch4
Detaljnije
5.
„Feminističke sveske” (1994–1999): između ženskog iskustva i feminističkog znanja
Stanislava Barać
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 80-103

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch5
Detaljnije
6.
Bibliografije biltena „Novosti sa ženske scene” i „Ž”
Nevena Stanisavljević
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 104-140

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch6
Detaljnije
7.
Ženske/rodne studije i problemi disciplinizacije: uloga časopisa
Jasmina Lukić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 143-163

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch7
Detaljnije
8.
Pregled sadržaja časopisa „Ženske studije”
Nemanja Glintić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 164-181

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch8
Detaljnije
9.
Stvaranje prostora za feminističku teoriju u naučnoj periodici u Srbiji: časopisi „Ženske studije” i „Genero”
Katarina Lončarević
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 185-205

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch9
Detaljnije
10.
Temati i prikazi u časopisu „Genero” (2002-2016)
Nataša Vučenović, Zorana Simić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 206-227

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch10
Detaljnije
11.
Platforma časopisa „ProFemina”
Dubravka Đurić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 231-244

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch11
Detaljnije
12.
O feminizmu u uvodnicima časopisa „ProFemina”
Mila Vojinović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 245-262

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch12
Detaljnije
13.
Književna kritika u „ProFemini” (1994−1999): portret feminističke avangarde
Jelena Lalatović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 263-280

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch13
Detaljnije
14.
„ProFemina”, feminističke kontrajavnosti i književna prošlost
Jelena Milinković
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 281-311

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch14
Detaljnije
15.
„Knjiženstvo”: susret ginokritike i digitalne humanistike
Zorana Simić
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 315-327

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch15
Detaljnije
16.
Studije ženske i feminističke periodike u časopisu „Knjiženstvo”
Nataša Vučenović
Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, 2018, str. 328-344

https://doi.org/10.18485/femjis.2018.ch16
Detaljnije