/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 14 (2023)

Књ. 13 (2022)

Српске студије, Књ. 13 (2022)


1.
The Internationalization of the Battle of Kosovo of 1389
Radivoj Radić, Čedomir Antić
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 11–47

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.1
Детаљније
2.
Становништво у Скопској кази тридесетих година XIX века (историјско-демографски приказ)
Драги Ђоргиев, Борче Илиевски
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 48–67

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.2
Детаљније
3.
Стање у образовању у првим годинама аустроугарске управе у Босни и Херцеговини (1878–1882) — интерконфесионалне и конфесионалне школе
Славиша Вулић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 68–94

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.3
Детаљније
4.
У сенци Македонског питања: грчка штампа о посети краља Александра 1896. године
Јасмина Томашевић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 95–110

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.4
Детаљније
5.
Статистике становништва Битољског санџака око 1897. године
Урош Шешум, Нино Делић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 111–144

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.5
Детаљније
6.
Устанак у Доњим Васојевићима и ослобођење Берана 1912. године
Вукашин Дедовић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 145–172

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.6
Детаљније
7.
Кореспонденција Богдана Раденковића из избеглиштва 1916–1917. године са становништвом окупиране Србије
Милош М. Дамјановић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 173–190

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.7
Детаљније
8.
Значај обнове Српске патријаршије 1920. године
Дејан Гавриловић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 191–206

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.8
Детаљније
9.
Белград по-русски — некатория воспоминания русской эмиграции
Виктор И. Косик
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 207–246

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.9
Детаљније
10.
Мишљење Стефана Стратимировића о Венедикту Краљевићу и православној цркви
Ненад Нинковић, Ана Митревски
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 249–274

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.10
Детаљније
11.
Мемоар кнеза Михаила руском амбасадору у Цариграду А. П. Бутењеву (1840)
Данко Леовац
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 275–297

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.11
Детаљније
12.
Mемоар или мишљење Јована Мариновића о неутралности Кнежевине Србије у Кримском рату (1853–1856)
Александар М. Савић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 298–330

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.12
Детаљније
13.
Краљевина Србија и Кнежевина Бугарска у путопису персијског шаха Музафера ал Дин Каџара
Јелена Н. Радосављевић
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 331–341

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.13
Детаљније
14.
Шабачка епархија по попису из 1902. године
Горан Васин
Српске студије, 2022. - Књ. 13, стр. 342–360

https://doi.org/10.18485/srpske_studije.2022.13.14
Детаљније