/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 26 (2022), Бр. 1

Књ. 25 (2021), Бр. 1

Књ. 24 (2020), Бр. 1

Књ. 23 (2019), Бр. 1

Књ. 22 (2018), Бр. 1

Књ. 21 (2017), Бр. 1

Књ. 20 (2016), Бр. 1

Књ. 19 (2015), Бр. 1

Књ. 18 (2014), Бр. 1

Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, Књ. 22 (2018), Бр. 1


1.
Pitanje ženske emancipacije između marksizma-lenjinizma i prakse KPJ
Kristina Jorgić
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 1–20

https://doi.org/10.5937/Genero1822001J
Детаљније
2.
Žene u kriznom štabu: slučaj Duhovne republike Zicer
Krisztina Rácz
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 21–42

https://doi.org/10.5937/Genero1822021R
Детаљније
3.
Feministička rekonceptualizacija lične autonomije
Miloš Kovačević
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 43–58

https://doi.org/10.5937/Genero1822043K
Детаљније
4.
Agir-femme/parler-femme: o jeziku i jezikom polne razlike
Kristina Bojanović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 59–70

https://doi.org/10.5937/Genero1822059B
Детаљније
5.
Misliti prostor promene – kvir (i) feministička čitanja Platonovog pojma hora
Jovana Timotijević
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 71–85

https://doi.org/10.5937/Genero1822071T
Детаљније
6.
Ženska antiratna esejistika: autsajderka i vještica kao feminističke otpadnice u Trima gvinejama i Kulturi laži
Natalija Iva Stepanović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 89–112

https://doi.org/10.5937/Genero1822089S
Детаљније
7.
Analiza i interpretacija performansa, hepeninga i body arta Katalin Ladik: feministička studija
Ana Simona Zelenović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 113–141

https://doi.org/10.5937/Genero1822113Z
Детаљније
8.
Teaching Postsocialism in a Postsocialist Country: Everyday as a Source of the Political
Marina Simić
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 143–161

https://doi.org/10.5937/Genero1822143S
Детаљније
9.
Trijumf otkrića II: intelektualne biografije Doroti Hodžkin i Rozalind Frenklin
Ljiljana Dobrosavljević Grujić
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2018. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 163–177

https://doi.org/10.5937/Genero1822163D
Детаљније