/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 62 (2020), Бр. 2

Књ. 62 (2020), Бр. 1

Књ. 61 (2019), Бр. 2

Књ. 61 (2019), Бр. 1

Књ. 60 (2018), Бр. 2

Књ. 60 (2018), Бр. 1

Библиотекар, Књ. 62 (2020), Бр. 1


1.
Мобилне апликације у библиотекарству са примерима добре праксе
Ивана Р. Гавриловић, Адам Софронијевић
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 9-20

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.1
Детаљније
2.
Примена мобилних апликација у библиотекама Србије
Оливера Д. Настић
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 21-28

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.2
Детаљније
3.
mCOBISS — Anywhere and Anytime
Renata Zdravec Pešec, Boštjan Batič
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 29-50

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.3
Детаљније
4.
Неки аспекти мобилних апликација за факултетске библиотеке
Милош Д. Ђурић
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 51-66

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.4
Детаљније
5.
Innovative Practice of a Modern Public Library — Take Hangzhou Public Library as an Example
Xiaoxi He
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 83-90

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.5
Детаљније
6.
Заоставштина Александра Каракушевића Класа у Народној библиотеци Србије
Горана Стевановић
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 91-102

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.6
Детаљније
7.
Кроз корзо прошлости и садашњости Универзитетске библиотеке у Братислави
Даниела Д. Ломенова
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 105-119

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.7
Детаљније
8.
Историјат књижевног часописа Повеља
Катарина Д. Јаблановић
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 121-135

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.8
Детаљније
9.
Књижарско-издавачки рад Велимира Валожића и његових потомака
Милица Тарабић
Библиотекар, 2020. - Књ. 62, Бр. 1, стр. 137-147

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.9
Детаљније