/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 64 (2022), No. 2

Vol. 64 (2022), No. 1

Vol. 63 (2021), No. 2

Vol. 63 (2021), No. 1

Vol. 62 (2020), No. 2

Vol. 62 (2020), No. 1

Vol. 61 (2019), No. 2

Vol. 61 (2019), No. 1

Vol. 60 (2018), No. 2

Vol. 60 (2018), No. 1

Vol. 59 (2017), No. 2

Vol. 59 (2017), No. 1

Vol. 58 (2016), No. 1-2

Библиотекар, Vol. 62 (2020), No. 1


1.
Мобилне апликације у библиотекарству са примерима добре праксе
Ивана Р. Гавриловић, Адам Софронијевић
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 9–20

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.1
Detailed
2.
Примена мобилних апликација у библиотекама Србије
Оливера Д. Настић
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 21–28

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.2
Detailed
3.
mCOBISS — Anywhere and Anytime
Renata Zdravec Pešec, Boštjan Batič
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 29–50

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.3
Detailed
4.
Неки аспекти мобилних апликација за факултетске библиотеке
Милош Д. Ђурић
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 51–66

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.4
Detailed
5.
Innovative Practice of a Modern Public Library — Take Hangzhou Public Library as an Example
Xiaoxi He
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 83–90

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.5
Detailed
6.
Заоставштина Александра Каракушевића Класа у Народној библиотеци Србије
Горана Стевановић
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 91–102

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.6
Detailed
7.
Кроз корзо прошлости и садашњости Универзитетске библиотеке у Братислави
Даниела Д. Ломенова
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 105–119

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.7
Detailed
8.
Историјат књижевног часописа Повеља
Катарина Д. Јаблановић
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 121–135

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.8
Detailed
9.
Књижарско-издавачки рад Велимира Валожића и његових потомака
Милица Тарабић
Библиотекар, 2020. - Vol. 62, No. 1, p. 137–147

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.9
Detailed