/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 62 (2020), Бр. 2

Књ. 62 (2020), Бр. 1

Књ. 61 (2019), Бр. 2

Књ. 61 (2019), Бр. 1

Књ. 60 (2018), Бр. 2

Књ. 60 (2018), Бр. 1

Библиотекар, Књ. 60 (2018), Бр. 2


1.
Поводом јубилеја
Драгана Грујић
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 7-10

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.1
Детаљније
2.
Стручни библиотекарски часопис „Заједница библиотека” 1970-1997
Мирко Дрманац
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 13-21

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.2
Детаљније
3.
Свједочанство једног времена
„Библиотекарство: часопис Друштва библиотекара Босне и Херцеговине” (Сарајево, 1955–2001)
Милена М. Максимовић
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 23-27

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.3
Детаљније
4.
„Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje”
od 1997. do elektroničke inačice
Svjetlana Mokriš, Sanda Hasenay
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 29-39

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.4
Детаљније
5.
The Representative Romanian Journals in the Field of Library and Information Sciences
Elena Tirziman, Maria Micle
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 41-52

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.5
Детаљније
6.
Часопис „Библиотека” - стручно издање бугарске библиотечке заједнице
Красимира Александрова, Марчела Борисова
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 53-61

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.6
Детаљније
7.
Значај периодике за Теслин рад: хемеротечка грађа у Mузеју Николе Тесле
Ивана Ћирић
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 63-82

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.7
Детаљније
8.
Књижевно-културни часопис „Развитак”
Славица Гостимировић
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 83-102

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.8
Детаљније
9.
Периодика на буњевачком језику у Сомбору
1882-1944
Владимир Јерковић
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 103-118

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.9
Детаљније
10.
Издања Библиотекарског друштва Србије
Татјана Брзуловић Станисављевић
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 121-124

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.10
Детаљније
11.
Библиографија часописа „Библиотекар”
Јованка Пољак, Оливера Иванова
Библиотекар, 2018. - Књ. 60, Бр. 2, стр. 127-158

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.2.11
Детаљније