/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 18 (2022)

Књ. 17 (2021)

Књ. 16 (2020)

Књ. 15 (2019)

Књ. 14 (2018)

Књ. 13 (2017)

Књ. 12 (2016)

Књ. 11 (2015)

Књ. 10 (2014)

Књ. 9 (2013)

Књ. 8 (2012)

Књ. 7 (2011)

Књ. 6 (2010)

Књ. 5 (2009)

Књ. 4 (2008)

Књ. 3 (2007)

Књ. 2 (2006)

Књ. 1 (2005)

Arheologija i prirodne nauke, Књ. 1 (2005)


1.
Trepanacija lobanja na antičkom Viminacijumu — antropološke informacije
Živko Mikić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 9–20

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.1
Детаљније
2.
Viminacijum — daljinska detekcija i GIS
Miomir Korać, Radmila Pavlović, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 21–36

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.2
Детаљније
3.
Primena georadara u istraživanjima rimskog akvedukta na Viminacijumu
Miomir Korać, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 37–46

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.3
Детаљније
4.
Arheološka istraživanja lokaliteta Stig na osnovu georadarskih ispitivanja
Saša Redžić, Angelina Raičković, Vladimir Miletić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 47–56

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.4
Детаљније
5.
Hronologija viminacijumskih nekropola u svetlu pronađenih fibula
Saša Redžić, Angelina Raičković, Snežana Golubović
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 57–60

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.5
Детаљније
6.
Stilsko-tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji
Bebina Milovanović, Angelina Raičković, Saša Redžić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 61–80

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.6
Детаљније
7.
Keramičke i opekarske peći Viminacijuma — lokacije „Pećine” i „Livade kod Ćuprije”
Angelina Raičković, Saša Redžić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 81–106

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.7
Детаљније
8.
Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole Više Grobalja
Mirjana Arsenijević, Saša Redžić, Milica Tapavički-Ilić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 107–110

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.8
Детаљније
9.
Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku Stare u Novu eru
Milica Tapavički-Ilić, Mirjana Arsenijević
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 111–117

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.9
Детаљније
10.
Vlaga — uzrok štete na fresko slikarstvu
Dragana Rogić, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 119–126

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.10
Детаљније
11.
Primena holografske interferometrije i skenirajuće elektronske mikroskopije u ispitivanju materijala predmeta kulturne baštine
Anđelka Milosavljević, Milesa Srećković, Miomir Korać, Sanja Petronić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 127–136

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.11
Детаљније
12.
Spam
Vanja Korać
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Књ. 1, стр. 137–150

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.12
Детаљније