/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Књиге:

Књ. 1 (2015), »

Књ. 2 (2015), »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Дигитална хуманистика, Књ. 2 (2015)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2

1.
Дигитализација и нова парадигма модернизације
Љиљана Марковић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 13-23

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch1
Детаљније
2.
Comunicazione e sviluppo: per una nuova determinazione semantica
Roberto Veraldi
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 25-34

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch2
Детаљније
3.
РТС - од дневне информације до Web sajta и програмског архива
Наталија Синановић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 35-46

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch3
Детаљније
4.
Употреба мобилних телефона у настави Српског језика и књижевности
Наташа П. Кљајић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 47-62

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch4
Детаљније
5.
Дигитална естетика блога и сајта
Наташа Миљановић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 63-73

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch5
Детаљније
6.
Upotreba digitalnih medija u službi obrazovanja
Nemanja Rašić
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 75-87

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch6
Детаљније
7.
Друштвене мреже у служби књижевности и културе
Мирјана Чутовић, Сара Савчић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 89-97

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch7
Детаљније
8.
Дигитална фотографија у настави правописа
Саша С. Чорболоковић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 99-110

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch8
Детаљније
9.
Дигитални медији и књижевност: књижевни класици на друштвеним мрежама
Маја Радонић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 111-125

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch9
Детаљније
10.
Medijska pismenost: funkcionalna (ne)povezanost ekranske kulture i školskih kurikuluma
Aleksandra Milovanović
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 127-142

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch10
Детаљније
11.
Дигитализација и стандардизација цитирања
Весна Арсић, Бранка Драгосавац
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 143-158

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch11
Детаљније
12.
Друштвене мреже у настави Српског језика у области правописа
Цица З. Бацић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 159-181

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch12
Детаљније
13.
Дигитализација и презентација културног и научног наслеђа архивске збирке Јоце Вујића: дуг пут ка обезбеђивању доступности
Татјана Брзуловић Станисављевић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 183-197

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch13
Детаљније
14.
Turingov problem: jezičke tehnologije i lingvistička epistemologija
Đorđe Božović
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 199-206

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch14
Детаљније
15.
Информационо-комуникационе технологије и целоживотно учење
Драгана Љубисављевић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 207-218

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch15
Детаљније
16.
Flipped Learning and Learner Autonomy
Hacer Nilay Suludere
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 219-229

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch16
Детаљније
17.
Načini poboljšanja nastave pomoću digitalnih humanističkih nauka
Ivana Prokic
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 231-237

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch17
Детаљније
18.
Вејст букс [Waste Books]
(хипертекст у контексту културног памћења у роману „Ми, избрисани” Слободана Владушића)
Милош Јоцић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 239-258

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch18
Детаљније
19.
Савремена српска књижевност и библиотеке у дигиталном коду
Наташа Булатовић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 259-277

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch19
Детаљније
20.
Омладинска периодика у дигитално доба
Радмила Тасић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 279-283

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch20
Детаљније
21.
Неки проблеми локализације софтвера на арапски
Ивана Мали
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 285-296

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch21
Детаљније
22.
Дигитални интерактивни анимирани генератор емоционалних стања
Милан Д. Ђурић
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 297-326

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch22
Детаљније
23.
Power Point projekti u engleskom za elektrotehniku i softversko inženjerstvo
Miloš D. Đurić
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 327-343

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch23
Детаљније
24.
Digitalna humanistika protiv rasizma - uloga bloga u romanu „Amerikana”
Kristina Vištica
Дигитална хуманистика, 2015. - Књ. 2, стр. 345-357

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch24
Детаљније