/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2 (2019) »

Књ. 1 (2018) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Значај српског језика за очување српског културног идентитета, Књ. 1 (2018)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1

1.
Андрићеви ставови о језику и стилу
Милош M. Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 15–35

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.1
Детаљније
2.
Нихилистички удес знака у Андрићевој прози
Драган Б. Бошковић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 37–49

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.2
Детаљније
3.
Српски језик као кохезиони фактор у сусрету цивилизација
(на примјерима романа „На Дрини ћуприја”)
Биљана С. Самарџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 51–73

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.3
Детаљније
4.
Језичка пререгистрација легенде у приповједном тексту Иве Андрића
Саша Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 75–86

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.4
Детаљније
5.
Андрић и београдски живи говор
Александар М. Милановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 87–106

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.5
Детаљније
6.
Митопоетски простор топонима у Андрићевом прозном тексту
Божица Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 107–118

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.6
Детаљније
7.
Језичко-стилске карактеристике Андрићеве приповијетке „Писмо из 1920. године”
Миланка Ј. Бабић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 121–141

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.7
Детаљније
8.
Стилистичната роля на междуметията в „женските разкази“ на Андрич
Вяра Ал. Найденова
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 143–156

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.8
Детаљније
9.
Стилистичке карактеристике збирке приповедака „Деца” Иве Андрића у контексту књижевности за децу
Милка В. Николић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 157–179

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.9
Детаљније
10.
Управни и неуправни говор у роману „На Дрини ћуприја” - несупституентне јединице
Биљана Б. Мишић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 181–192

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.10
Детаљније
11.
Примјери употребе других функционалних стилова у Андрићевом дјелу
Веселина В. Ђуркин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 193–223

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.11
Детаљније
12.
Наративни поступци у функцији карактеризације ликова
Војо Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 225–239

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.12
Детаљније
13.
Функција фокализоване нарације у приповијеци „Злостављање” И. Андрића
Сања Ђ. Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 241–260

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.13
Детаљније
14.
Међуоднос времена и узрока у Андрићевим романима
Илијана Р. Чутура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 263–281

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.14
Детаљније
15.
Тематско-рематске структуре у Андрићевим „Знаковима поред пута”
Нина С. Милановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 283–300

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.15
Детаљније
16.
Пасивне конструкције у преводу Андрићевог романа „На Дрини ћуприја” на енглески језик
Maja Р. Кујунџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 301–329

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.16
Детаљније
17.
Елиптичне конструкције у Андрићевом дјелу „На Дрини ћуприја” у односу на енглески превод
Вера М. Вујевић Ђурић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 331–353

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.17
Детаљније
18.
Приједлошко-падежне конструкције с концесивном семантиком у романима Иве Андрићa
Мијана Ч. Кубурић Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 355–377

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.18
Детаљније
19.
Карактеристике елиптичних конструкција у роману „Проклета авлија” Ива Андрића
Саша М. Ђукић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 379–394

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.19
Детаљније
20.
Медијална деикса у „Проклетој авлији”
Светлана Б. Панић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 395–414

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.20
Детаљније
21.
Конкурентност синтетичке и аналитичке компарације у Андрићевом дјелу
Сања М. Куљанин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 417–439

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.21
Детаљније
22.
Глаголски облици у приповетки „Мустафа Маџар” Иве Андрића
Сања Ж. Ђуровић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 441–456

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.22
Детаљније
23.
Иво Андрић у наставним програмима и читанкама за основну и средњу школу
Вељко Ж. Брборић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Књ. 1, стр. 459–479

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.23
Детаљније