/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 2021, No. 100

Tm. 2021, No. 99

Tm. 2020, No. 98

Tm. 2020, No. 97

Зборник Матице српске за славистику, Tm. 2020 (2020), No. 97


1.
Цветан Тодоров и Записки из подполья
Сергей Фокин
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 9–22

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.1
Detallado
2.
Russian Sociopolitical Thought of the Beginning of the XX Century and the Letter of the Testament: Revolutionary Messianism of God-Builders and Conservatism of V. V. Rozanov
Oleg Nogovitsin
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 23–42

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.2
Detallado
3.
Метаморфозы Идиота Ф. М. Достоевского в философии Жиля Делеза и современных французских компаративных исследованиях
Ольга Волчек
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 43–55

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.3
Detallado
4.
Russischer Freudomarxismus im Diskursfeld der historischen Avantgarde
Alexej Žerebin
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 57–68

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.4
Detallado
5.
Максим Горький и его литературное окружение: страницы иконографии
Елена Гордеева, Елена Сонина
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 69–86

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.5
Detallado
6.
The Performative Turn in Philosophy and Verbal Art: Moscow Conceptualism’s Linguistic (Non-?)Creativity
Vladimir V. Feshchenko
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 87–104

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.6
Detallado
7.
«Метаморфозы» лингвокреативного мышления: от экспериментов раннего авангарда к современной теории поэтики кинодискурса
Ирина Зыкова
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 105–123

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.7
Detallado
8.
Kobiety piszące dawnej Polski. Poetka i mniszka epoki baroku Ludwika Szklińska
Antoni Czyż
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 125–138

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.8
Detallado
9.
„Energia narodowa” Wiatru od morza Stefana Żeromskiego. Recepcja utworu w 1922 roku
Adriana Pogoda-Kołodziejak
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 139–151

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.9
Detallado
10.
Słowo o Słowie o Stalinie Władysława Broniewskiego
Roman Bobryk
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 153–169

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.10
Detallado
11.
Transgresje i wiwifikacje. Wandy Melcer liryka nowoczesna
Sławomir Sobieraj
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 171–185

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.11
Detallado
12.
Неке особености префиксалне перфективизације у руском и српском језику
Драгана Поповић
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 187–208

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.12
Detallado
13.
Metaforyka defaworyzacji w dyskursie wykluczenia. Analiza internetowych wypowiedzi przeciwników LGBT
Radosław Maziarz
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 209–224

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.13
Detallado
14.
Prefiks(oid)y mini-, mikro-, nano-, maxi-, makro-, giga- i ich funkcja intensyfikująca we współczesnym języku słowackim
Sylwia Sojda
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 225–236

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.14
Detallado
15.
Polskojęzyczna poezja Iwana Franki wobec literatury i kultury polskiej XVII i XVIII w.
(konteksty i paralele)
Andrzej Borkowski
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 237–244

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.15
Detallado
16.
Коммуникативные стратегии М. Горького-публициста
(цикл Несвоевременные мысли)
Марина Уртминцева
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 245–254

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.16
Detallado
17.
Метафизика городского пространства в романе П. Хюлле Воспой Сады
Владимир Гильманов, Леонид Мальцев
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 255–265

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.17
Detallado
18.
Storočné petrovské gymnázium v procese zachovania spisovnej slovenčiny vo Vojvodine a gramatiky slovenčiny pre stredné školy a gymnáziá
Zuzana Týrová
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Tm. 2020, No. 97, p. 267–278

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.18
Detallado