/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tomo 7 (2016) No. 7

Tomo 8 (2017) No. 8

Tomo 9 (2018) No. 9

Tomo 10 (2019) No. 10

Komunikacija i kultura online, Tm. 8 (2017), No. 8


1.
Multimodal Representations of Prejudice on Vine
Marcos de R. Antuna, Vittorio Marone
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 1-19

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.1
Detallado
2.
Problem usvajanja i praktične upotrebe švedskih rečeničnih adverbijala „ju”, „nog” i „väl” u L2
Dorijan F. Hajdu
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 20-31

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.2
Detallado
3.
Nacionalna kultura u udžbenicima engleskog jezika
Nataša Janković, Nenad Tomović, Bojana Gledić
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 32-47

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.3
Detallado
4.
Germanizmi u savremenom srpskom jeziku, u germanoslavističkoj literaturi i u romanu „Semper idem” Đorđa Lebovića
Jelena Kostić-Tomović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 48-87

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.4
Detallado
5.
Implementacija mobilnog učenja u nastavi stranih jezika na primeru nemačkog
Katarina K. Krželj, Nataša S. Hartweger
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 88-104

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.5
Detallado
6.
Doprinos Omera Sejfetina standardizaciji turskog jezika
Mirjana O. Marinković
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 105-116

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.6
Detallado
7.
Rodna komunikacija kao varijanta učtivosti
Jasna D. Popović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 117-153

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.7
Detallado
8.
Fans, Perceived Maturity, and Willingness to Form a Romantic Relationship: Application of a Short Maturity Measure
Stephen Reysen, Courtney N. Plante
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 154-173

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.8
Detallado
9.
Polisemična struktura pridjeva “sec/suh” prema modelu primjenjivih semičkih obilježja (PSO)
Barbara Vodanović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Tm. 8, No. 8, p. 174-189

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.9
Detallado