/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 37 (2021)

Tm. 36 (2020)

Гласник Српског археолошког друштва, Tm. 36 (2020)


1.
Red Deer Antler as Raw Material at the Neolithic Site of Samovodene, Veliko Tarnovo District (Central Northern Bulgaria)
Hristina Markova
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 7–26

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.1
Detallado
2.
Food Economy During and After the Neolithic-Eneolithic Transition in the Central Balkans: Contextualising Crops and Domestic Animals from Eneolithic Bubanj, Southern Serbia
Dragana Filipović, Jelena Bulatović, Aleksandar Bulatović
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 27–56

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.2
Detallado
3.
Могућа идентификација хлебног идола — загонетне плочице са локалитета Секеш код Дорослова
Анђелка Путица
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 57–78

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.3
Detallado
4.
Roman Bone Distaffs and Spindles: Could They Have Been Used for Spinning?
Ilija Danković
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 79–98

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.4
Detallado
5.
Contribution to the Study of Grave Finds of Weapons and Military Equipment from the Roman Period on the Territory of Serbia
Milan Savić
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 99–128

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.5
Detallado
6.
Early Medieval Winged Spearheads from Present-Day Serbia
Aleksandar Sajdl
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 129–146

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.6
Detallado
7.
Anthropological and Paleopathological Analysis of Skeletal Remains from the Site of Margum/Morava (Požarevac, Serbia), Medieval Period — The Results of the Excavations in 2011
Nataša Šarkić, Teodora Branković
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 147–173

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.7
Detallado
8.
Rescue Excavations of the Dren-Delyan Necropolis, South-Western Bulgaria
Philip Mihaylov
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 175–193

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.8
Detallado
9.
Касноантичко утврђење Турес
Предраг Пејић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 195–242

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.9
Detallado
10.
Резултати истраживања локалитета Егета (Брза Паланка) у 2018. и 2019. години
Перица Шпехар, Гордан Јањић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 243–259

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.10
Detallado
11.
Први резултати заштитних археолошких истраживања на Белом брду у Винчи 2019. године
Кристина Пенезић, Дејан Радичевић, Јелена Булатовић, Ненад Тасић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 261–281

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.11
Detallado
12.
Археолошки локалитет Шетаће на Малом Вукану у Горњачкој клисури
Милан Б. Миловановић, Иван Р. Марјановић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 283–305

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.12
Detallado
13.
Две цркве османског доба из Западне Србије
Дејан Булић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 307–332

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.13
Detallado
14.
Меркур боце у Народном музеју у Пожаревцу
Антонија С. Ропкић Ђорђевић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 333–347

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.14
Detallado
15.
Делови појасних гарнитура од 5. до 7. века из Народног музеја Крушевац
Душан Рашковић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 349–366

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.15
Detallado
16.
Кадионица са локалитета Перлек–Хумка код Бечеја
Рашко Рамадански, Александар Ристић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 367–379

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.16
Detallado
17.
Епиграфски споменик из Жупањевца у збирци Народног музеја у Крагујевцу
Александар Ристић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 381–400

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.17
Detallado
18.
Место и улога експерименталне и искуствене археологије у интерпретацији прошлости
Ана Ђуричић, Видан Димић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Tm. 36, p. 401–423

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.18
Detallado