/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tomo 11 (2016)

Tomo 12 (2017)

Tomo 13 (2018)

Tomo 14 (2019)

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Tm. 13 (2018)


1.
Српски преписи „Виђења пророка Исаије”
Томислав Ж. Јовановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 11-53

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.1
Detallado
2.
Индија у мистификацијама Милојевића и Верковића
Немања Ј. Радуловић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 55-64

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.2
Detallado
3.
Лалићева херменеутика средњовековног канона
Ирена А. Плаовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 65-80

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.3
Detallado
4.
Анатомија сижеа у прози српског реализма
Александра М. Угреновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 81-95

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.4
Detallado
5.
Милош Црњански и Душан Васиљев: ни исто ни друкчије, али опет то
Александра С. Секулић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 97-107

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.5
Detallado
6.
„Нисам субјект. Орман Бога сам” - лирско ја у раној поезији Томажа Шаламуна
Горан П. Коруновић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 109-130

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.6
Detallado
7.
Наратолошки приступ проучавању српских народних шаљивих прича
(наратолошки оглед)
Јована Д. Дишић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 133-143

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.7
Detallado
8.
Имаголошко читање „Турске хронике” Константина Михаиловића
Дејан М. Илић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 145-159

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.8
Detallado
9.
„Служба светом кнезу Лазару” према препису из Старог Сланкамена
Александра Б. Ивановић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 161-189

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.9
Detallado
10.
Дезинтеграција књижевног жанра житија
(на примеру средњовековног „Синаксарског житија Светог Симона” патријарха Пајсија и предромантичарског стихованог „Житија преподобнаго Стефана Первовенчанаго краља сербскаго, нареченог в монасех Симон” Викентија Ракића)
Жарко Н. Миленковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 191-206

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.10
Detallado
11.
Значај књижевне публике у формирању идеје о националном идентитету
Марина Д. Марчета
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 207-222

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.11
Detallado
12.
Хронотоп у „Кроници паланачког гробља” Исидоре Секулић
Теодор М. Мирковић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 223-242

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.12
Detallado
13.
Заступљеност обреда прелаза у роману „Нечиста крв” Борисава Станковића
Младен В. Станић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 243-264

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.13
Detallado
14.
Фолклорни елементи у роману „Чедомир Илић” Милутина Ускоковића
Софија П. Симовић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 265-279

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.14
Detallado
15.
Лице и маска галантома - еротолошко читање „Друге књиге Сеоба”
Јелена З. Лазаревић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 281-298

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.15
Detallado
16.
Карневализација у драми „Маска” Милоша Црњанског
Ана Д. Стевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 299-315

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.16
Detallado
17.
Наративна својства романа „Судбине” Мирослава Поповића
Милица М. Кецојевић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 317-335

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.17
Detallado
18.
Фантастични свет народне бајке у филму „Чудотворни мач”
Срђан П. Гагић
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2018. - Tm. 13, p. 337-357

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.18
Detallado