/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 62 (2020), No. 2

Tm. 62 (2020), No. 1

Tm. 61 (2019), No. 2

Tm. 61 (2019), No. 1

Tm. 60 (2018), No. 2

Tm. 60 (2018), No. 1

Библиотекар, Tm. 60 (2018), No. 1


1.
Корисници библиотека у информационом друштву
Тамара Вученовић
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 9-29

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.1
Detallado
2.
Образовање у отвореном приступу: најпопуларнији образовни ресурси у библиотеци Математичког факултета у Београду
Миљана Тодоровић
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 31-41

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.2
Detallado
3.
Предметна класификација „историје” кроз примере из праксе Народне библиотеке Србије
Драган Милошевић
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 45-66

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.3
Detallado
4.
Слободно обликована предметна одредница и потребе корисника
Биљана Ристовић, Гордана Бацотић
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 67-79

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.4
Detallado
5.
Поклон библиотека академика Берислава М. Берића
Соња Ивановић, Милица Мирчић
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 81-91

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.5
Detallado
6.
Израда библиографије часописа „Аcta Аgriculturae Serbica” (1996–2016) у дигиталном формату
Марија М. Гордић
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 93-103

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.6
Detallado
7.
Наших седамдесет година
свечана беседа поводом обележавања седамдесет година од оснивања Библиотекарског друштва Србије 1947–2017
Светлана Јанчић
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 107-110

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.7
Detallado
8.
Часопис за књижевност, уметност, науку и друштвена питања на бугарском језику „Мост”
Елизабета Георгиев
Библиотекар, 2018. - Tm. 60, No. 1, p. 111-122

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2018.60.1.8
Detallado